Logo Kirurg Haugesund

Om Kirurg Haugesund

Benedicte Skjold-Ødegaard er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2005. Hun har arbeidet ved Stavanger Universitetssykehus, og arbeider nå ved kirurgisk klinikk ved Haugesund sjukehus.

Hun er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi (mage/tarmkirurgi). Hun er medlem i Den norske legeforening, Norsk Kirurgisk Forening og Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi, samt har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Copyright: Kirurg Haugesund 2021
Utviklet av Annec Design