Logo Kirurg Haugesund

Lipomer

Lipom er en godartet svulst i underhuden som er utgående frafettceller. De vokser langsomt og har ofte en gummiaktig konsistens.

Lipomer kommer ofte fra ung voksen alder av, og er vanligst hosmiddelaldrende. Oftest er de små (under 5 cm store) men det er beskrevetlipomer på flere kilo.

Lipomer trenger ikke fjernes med mindre de trykker på andre strukturer(for eksempel en nerve). De kan imidlertid oppleves kosmetisk skjemmende og mankan derfor ønske å få dem fjernet.

Fjerning av lipomer blir gjort i lokalbedøvelse. Det blir lagt ethudsnitt over lipomet før dette fjernes. Hvor stort arret blir avhenger avlipomets størrelse – men arret blir ofte betydelig mindre enn selve lipometfordi det ofte lar seg presse ut.

Copyright: Kirurg Haugesund 2021
Utviklet av Annec Design