Logo Kirurg Haugesund

Ateromer

Aterom er en langsomt voksende cyste i hud eller underhud som er fylt med talg. Disse forårsakes av at en kjertel som produserer talg blir «proppet» igjen – og det dannes etter hvert en kul med talg, omgitt av en kapsel. Det er denne kapselen som gjør at disse ikke kan «klemmes» bort. Ateromer er helt ufarlige – men kan oppleves kosmetisk skjemmende. De kan være alt fra noen millimeter og opptil flere centimeter store.

Ateromer kan bli infiserte (betente) og tømme seg spontant. Det er imidlertid stor sjanse for at de vil komme tilbake dersom ikke kapselen fjernes. Det er vanligvis ikke ønskelig å fullstendig fjerne et aterom når det er infisert (betent). Man kan tømme ateromet (og dermed lindre smerte og ubehag) men man fjerner ikke kapselen for å unngå at infeksjonen (betennelsen) sprer seg. Fullstendig fjerning må gjøres etter at infeksjonen (betennelsen) har roet seg.

Både tømming av infiserte (betente) ateromer og fullstendig fjerning av ateromer gjøres i lokalbedøvelse. Det blir lagt et lite snitt i huden. Det er avhengig av ateromets størrelse hvor stort arret blir.

Copyright: Kirurg Haugesund 2021
Utviklet av Annec Design