Priser

Konsultasjon uten rektoskopi:
kr. 1200,-
Avtalt kontroll inkl. fjerning av sting:
kr. 500,-
Tillegg for rektoskopi
kr. 1000,-
Tillegg for strikkligering :
kr. 1000,-
Tillegg for botoksbehandling:
kr. 2250,-
Fjerning av hudfolder analt:
kr. 2200,-
Fjerning av kuler og klumper i hud/underhud:
fra kr. 2200,-
Sklerosering 1. behandling:
kr. 2000,-
Sklerosering senere behandling:
kr. 1500,-
Copyright: Kirurg Haugesund 2021
Utviklet av Annec Design